Bun venit la SIMULARE ADMITERE 2019 !
TEST GRILĂ  - MATEMATICĂ

18 mai 2019


Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică, domeniul : Ingineria Autovehiculelor

 

ATENŢIE !  Pentru a putea participa la simulare, sunt necesari următorii paşi:


1. ÎNSCRIEREA se face ON-LINE, în perioada 09.04.2019 - 17.05.2019, ora 12.00.


2. TAXA DE PARTICIPARE LA CONCURS (în cuantum de 100 lei) se plăteşte prin :


  - Ordin de plată, Mandat poştal sau Internet Banking în contul deschis la BN Trezoreria Cluj, cont numărul:

RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX,

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Cod Fiscal  4288306

Cu precizarea:

Nume prenume candidat

Taxă de participare Simulare Admitere 2019

 
    - numerar, la Biroul taxe din str. C. Daicoviciu, nr. 15 (luni-vineri, orele 8:00 - 14:00).


Important: Conform regulamentului de admitere la nivel licenţă 2019, anexa 3, sunt admişi fără a susţine testul de matematică absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care :


   1.  au obţinut la proba de matematică a bacalaureatului cel puţin nota 8(opt) şi s-au clasat pe unul din primele 10 (zece) locuri la simularea din 18 mai 2019 (proba de matematică), obţinând minim nota 9(nouă). Dacă pe poziţia a zecea sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă, pot fi admişi toţi. Criteriu valabil doar pentru Facultatea de Automatică şi Calculatoare. 


   2.  au obţinut la examenul de bacalaureat cel puţin media 8(opt) şi s-au clasat pe unul din primele 25 (douăzeci şi cinci) de locuri la simularea din 18 mai 2019 (proba de matematică), obţinând minim nota 9(nouă). Dacă pe poziţia 25 (douăzeci şi cinci) sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă, pot fi admişi toţi. Criteriu valabil doar pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. 


  3.  au obţinut la examenul de bacalaureat cel puţin media 8(opt) şi s-au clasat pe unul din primele 50 (cincizeci) de locuri la simularea din 18 mai 2019 (proba de matematică), obţinând minim nota 8(opt), Dacă pe poziţia 50 (cincizeci) sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă, pot fi admişi toţi. Criteriu valabil doar pentru Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică, domeniul Ingineria Autovehiculelor .


Candidaţii care au participat la SIMULARE pot opta (la înscriere), în sesiunea de admitere la UTC-N (iulie sau septembrie), pentru considerarea notei obţinute la simulare în locul testului grilă la matematică.© Copyright 2019, Departamentul de Informatica, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca